Условия за ползване

Съгласно законите на Република България, съдържанието, предоставено на този уебсайт, е със защитени авторски права.

Пояснение:

Вие имате право да разглеждате уеб страниците на уебсайта rosenplevneliev.bg, както и да отпечатвате извадки от тези страници не само за Ваша лична употреба, а и за да споделяте - копирате, разпространявате, излъчвате произведенията, да ремиксирате -  да адаптирате произведенията, да използвате произведенията с комерсиална цел съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 2.5 License, освен ако за конкретно произведение изрично не е отбелязано друго. Това включва огласяването на съобщенията за пресата и в средствата за масова информация, ако е цитиран и признат източникът, в случая уебсайта rosenplevneliev.bg. Някои конкретни документи и произведения в страниците в уебсайта rosenplevneliev.bg могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи.

Признание

Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или от носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят Вас или използването по някакъв начин на творбата от Вас).

Признание 2.5 България (CC BY 2.5)

Съдържанието и произведенията на този уебсайт, които са предоставени от трети лица, са лицензирани съгласно условията на Creative Commons Attribution 2.5 License, освен ако изрично не е отбелязано друго. Посетителите на този уебсайт се съгласяват да предоставят на трети лица от останалата част на света неизключителни, неотменими и безвъзмездни лицензни права, когато използват съдържание и произведения, взети от rosenplevneliev.bg като изразят признание съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 2.5 License.

Точност и истинност на информацията

Администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg не гарантират, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg си запазват правото да редактират страниците си и да прекратяват достъпа до тях по всяко време. Администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg полага всички усилия да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители, че са възможни грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и за тях администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg не носят отговорност.

Отговорност и гаранции

Никакви ангажименти или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително (но не единствено) гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и подразбиращи се гаранции за комерсиална употреба, адекватност за определена цел или спазване на задължения, не се дават във връзка с достъпността, точността, пълнотата, надеждността или съдържанието на тези страници. Администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg не са отговорни за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от използването на уебсайта, дори ако администраторите са били предупредени за вероятността от настъпване на такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на администраторите на уебсайта rosenplevneliev.bg в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално разрешеното от закона.