Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев взе участие в първата Централноевропейска конференция по сигурността

Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев взе участие в първата Централноевропейска конференция по сигурността (1st Middle European Security Conference) във Виена на 15-ти май. Събитието бе организирано от Института по политика на сигурността във Виена, Паневропейското движение, Виенски университет и партньори.

Цел на конференцията бе да послужи като платформа за дискусия, където важността на Централна Европа в контекста на политиката за сигурност на ЕС, да бъде дискутирана от различни перспективи. Обсъдени бяха сериозните предизвикателства, пред които е поставен Европейският съюз и важността на страните от Централна Европа като  силни демокрации и икономики, базирани на върховенството на закона, като партньори и приятели в една стабилна Европа.

В дискусията участваха още австрийският външен министър – Карин Кнайсел, австрийският министър на отбраната Марио Кунасек, министърът на българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на вътрешните работи на Словения Весна Жнидар и други.

  • Начало
    • Новини
      • Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев взе участие в първата Централноевропейска конференция по сигурността