Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев изнесе ключова реч на ежегодната конференция на Европейската еврейска асоциация

Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев изнесе ключова реч на ежегодната конференция на Европейската еврейска асоциация, посветена на свободата на културите и религиите в Европа. Тема на тазгодишния форум бяха засилващите се тенденции на антисемитски прояви в Европа, както и на въпросът: Ще успее ли Европейският съюз да съхрани своето културно и религиозно наследство за общото си бъдеще?

Участници във форума бяха лидери от европейските институции и представители на европейските правителства, както и израелският министър по йерусалимски въпроси и околна среда – Зеев Елкин.

  • Начало
    • Новини
      • Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев изнесе ключова реч на ежегодната конференция на Европейската еврейска асоциация