Президентът (2012-2017 ) Росен Плевнелиев и председател на фондация „Решения за бъдещето“ участва за поредна година в инициативата на фондация „Фридрих Науман“ „Младежки семинар - (Из)мечтай България – бъдещето на демокрацията в България“

Президентът Росен Плевнелиев и председател на фондация „Решения за бъдещето“ участва в тазгодишния младежки семинар „(Из)мечтай България – бъдещето на демокрацията в България“, организиран от  фондация „Фридрих Науман“ в Американския университет в Благоевград.

В рамките на интерактивния семинар водещи преподаватели и практици заедно с всички 50 участници дискутираха актуални въпроси по темите демокрация, върховенство на закона, гражданско участие в 21-ви век и активизъм, свобода на изразяване и медии, икономика и свободен пазар. Дискусиите протичат в разнообразни образователно-интерактивни формати и под формата на практически ориентирана работа в групи.

Чрез мултидисциплинарен подход семинарът предоставя на младежи от различни краища на страната теоретични знания и практически умения да разберат и анализират демократичните процеси в България и да формулират сами конкретни идеи и проекти за насърчаване на прогресивни политики и демократичното развитие на страната. 

Заедно, всички участници изготвят план за действие (обща позиция), който да превърне тяхната визия за България в реалност. Той ще бъде разпространен до медии, представители на политическия живот и управленските органи в страната и ще послужи за осъществяването на диалог с тях, както за организирането на последващи събития.

Президентът Плевнелиев приветства участниците и дискутира с тях темата за Бъдещето на демокрацията в България.

  • Начало
    • Новини
      • Президентът (2012-2017 ) Росен Плевнелиев и председател на фондация „Решения за бъдещето“ участва за поредна година в инициативата на фондация „Фридрих Науман“ „Младежки семинар - (Из)мечтай България – бъдещето на демокрацията в България“